profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Українська мова от forrionsTruoL

написати 5 речень наукового стиля

  1. Ответ
    Ответ дан pusto99
    Літерату́ра (від лат. litterae — буква, літера), іноді книжництвописьменство — сукупність писаних і друкованих творів певногонародуепохилюдства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду. Водночас вона є різновидом мистецтва, власне, мистецтвом слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність за законами краси; результатом творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.Література за своїм змістом розмежовується на філософськуполітичну, природничу (біологічну, математичну, географічну тощо), юридичну, філологічну, тобто наукову, та художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб. Сама специфіка художньої літератури є предметом літературознавства, зокрема теорії літератури.
Самые новые вопросы